Rank User Keys
1 Belgium Goldberg56 321,258,268
2 Norway Staiain 287,938,063
3 Australia sellyme 272,673,419
4 Italy icaro96 254,795,665
5 Romania Robby250 238,750,000
6 Malaysia RagnaParadise 220,249,666
7 Poland saCOOL 218,269,111
8 Poland Orfus 211,117,390
9 Italy djnat 207,829,604
10 Italy Dosphal 195,632,888